+381(0) 11 / 30 30 400 svakog dana 08-21 h

Ambasada Španije

 

Adresa i telefoni Španske ambasade:

Adresa: Prote Mateje 45
11000  Beograd, Srbija. 
Centrala: +381 11 344 02 31, 344 02 32,  344 02 33/34/35
Konzularno odeljenje : +381 11 344 42 01
Faks: +381 11 344 42 03
E-mail: emb.belgrado@maec.es   

 

Radno vreme ambasade Španije

Radno vreme - Ponedeljak  8:30h   do  16:00h
Radno vreme - Utorak           8:30h   do  16:00h
Radno vreme - Sreda             8:30h   do  16:00h
Radno vreme - Četvrtak        8:30h   do  16:00h
Radno vreme - Petak             8:30h   do  16:00h
Radno vreme - Subota                   /    
Radno vreme - Nedelja                 /

Ambasada Španije u Beogradu u toku 2016. godine neće raditi sledećih dana, zbog praznika:

  1. 1., 6. i 7. januar
  2. 15. i 16. februar
  3. 25. mart
  4. 29. april 
  5. 2. i 3. maj 
  6. 25. jul
  7. 12. oktobar
  8. 11. novembar 
  9. 6. i 26. decembar

Radno vreme za prijem stranaka je radnim danima u Konzularnom odeljenju od  9:30  do  13:30h.

U nadležnosti konzularnog odeljenja Ambasade Španije u Beogradu nalazi se Repuplika Srbija sa izuzetkom područja Kosova koje je u nadležnosti Ambasade Španije u Skoplju. 
 
U daljem tekstu izdvojićemo ukratko proceduru i koja dokumentacija je potrebna za izdavanje vize. Bez obzira na tip vize koja vam je potrebna (turistička viza, radna viza, boravišna viza), procedura se zasniva na popunjavanju zahteva za vizu (original i kopija) koji se predaje lično ili preko ovlašćenog predstavnika u španskom diplomatskom predstavništvu. Prilikom predavanja zahteva plaća se taksa koja se ne vraća u slučaju da viza bude odbijena. 


 

                Dokumenta potrebna za izdavanje vize

Građanima Srbije, osim onima koji imaju pasoš koji je izdat od strane Koordinacione uprave Kosova i Metohije, za boravak u trajanju do 90 dana nije potrebna viza. Boravak u trajanju do 90 dana je maksimalno dozvoljen boravak svakih šest meseci. Ukoliko planirate boravak duži od tri meseca, neophodno je podneti zahtev za odgovarajući tip vize. 
 
Sve potrebne i detaljnije informacije o vrstama viza, načinu rada Odeljenja za vize Ambasade Španije u Beogradu, možete pronaći OVDE.
 

Turistička viza

Ulazak u Španiju, ukoliko se radi o boravku kraćem od devedeset dana tokom perioda od šest meseci, regulisan je uslovima utvrđenim Pravilnikom (EZ) br. 562/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope, od 15. marta 2006. Za sva turistička ili privatna putovanja koja se nalaze u ovim okvirima nije neophodna turistička viza, potrebno je da posedujete vazeći pasoš ili putnu ispravu.
 

Radna viza

Ukoliko se odlučite za posao u Španiji neophodno je znati koji uslovi su potrebni kako bi se na vreme dobila radna viza.
 
- Potrebno je da lica budu starija od 16 godina  osim ako su u pitanju aktivnosti sa ulaganjem sopstvenih finansijskih sredstava kada je potrebna starost lica minimum 16 godina
 - Potrebno je da se prethodno dobije dozvola za rad i duži boravak u Španiji, koju mora zahtevati poslodavac
 - Nakon dobijanja radne i boravišne dozvole potrebno je predati i za odgovarajuću vizu.
 
Nakon ulaska u Španiju potrebno je da se zaposlena strana lica prijave odgovarajućoj službi za socijalno osiguranje i da podnesu zahtev za izdavanje identifikacione kartice za strance.

 

Boravišna viza

Za duži boravak u Španiji potrebno je dobiti odgovarajuću dozvolu. Duži boravak u Španiji može biti privremen ili stalan.
 
Privremeni boravak se odnosi na period duži od 90 dana a kraći od 5 godina. Boravišne dozvole  za period kraći od pet godina mogu se obnavljati periodično, na zahtev zainteresovanog lica, imajući u vidu okolnosti koje su dovele do odobrenja boravka.
 
Početno odobrenje za privremeni duži boravak koje ne podrazumeva radnu dozvolu izdaje se stranom licu koje dokaže da poseduje dovoljna novčana sredstva za sebe, i ukoliko je takav slučaj, za članove svoje porodice.
 
Trajni duži boravak znači da strano lice ima pravo da boravi i radi u Španiji neodređeno vreme i pod istim uslovima kao i španski građani. Pravo na trajni duži boravak imaju strana lica koja su imala odobren privremeni duži boravak u Španiji u trajanju od pet godina bez prekida, i koja ispunjavaju propisane uslove. U cilju sticanja odobrenja za trajni duži boravak računa se i kontinuirani duži boravak za koji je strano lice imalo odobrenje u drugoj zemlji članici i posedovalo plavu karticu Evropske unije. Smatra se da je duži boravak kontinuiran i kada strano lice zbog odmora ili drugih razloga propisanih zakonom privremeno napusti nacionalnu teritoriju.
 

Šta raditi kada viza nije odobrena?

Nakon predavanja zahteva za vizu, Ambasada Španije ima krajnji rok obrade od 15 kalendarskih dana od datuma kada je zahtev predat. Ukoliko je potrebno detaljnije razmatranje zahteva ili prilaganje dodatne dokumentacije, rok može biti produžen najviše do 30 ili 60 kalendarskih dana.
 
U slučaju odbijanja zahteva za vizu, podnosilac zahteva se obaveštava pismenim putem, uz navođenje razloga koji su doveli do odbijanja.  U navedenom slučaju podnosilac zahteva može podneti žalbu u upravno-parničnom postupku kod Vrhovnog suda u Madridu u roku od dva meseca od dobijanja obaveštenja ili može podneti žalbu za vraćanje postupka u ponovni proces u roku od mesec dana od dobijanja obaveštenja o odbijanju zahteva za izdavanje vize.
 
Ukoliko se zahtev za vizu odobri, viza se preuzima lično u španskom diplomatskom predstavništvu ili je može preuzeti ovlašćeni predstavnik u roku od mesec dana od odobrenja vize. 
 

                                Značajne informacije o Španiji

Država: Španija
Glavni grad: Madrid
Površina: 504 030km²
Stanovništvo: 46 609 700 
Službeni jezik: Španski
Valuta: Evro
Vremenska zona: UTC+1
 

                                        Avio karte za Španiju

U prethodnom tekstu navedene su sve informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom planiranja odlaska u Španiju. O cenama avio karata i letovima ka  nekoj od destinacija u Španiji možete se informisati putem stranica Avio karte Beograd Madrid i Avio karte Beograd Barselona
Napišite komentar:

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Komentar: