+381(0) 11 / 30 30 400 svakog dana 08-21 h

Avio takse

 
Avio takse predstavljaju sve takse koje putnik plaća kao dodatak na osnovnu cenu avio karte.  Veoma često su od strane putnika preimenovane kao “aerodromske takse ”. Aerodromske takse predstavljaju samo mali deo avio taksi o čemu većina putnika nije informisana. U daljem tekstu objasnićemo sta sve ulazi u avio takse koje plaćate pri kupovini karte.

Aerodromska taksa
Aerodromska taksa predstavlja manji deo brojnih taksi koje se naplaćuju uz aviokartu. Aerodromske takse se naplaćuju putnicima u odlasku i tranzitu, dok se putnicima u dolasku ova taksa ne naplaćuje. 
 
Državna taksa
Državna taksa predstavlja poseban vid poreza na prevoz i naplaćuje se za svaku državu posebno. Naplaćuje se samo za države koje su početna i krajnja destinacija. 
 
Aviokompanijska doplatna taksa (YQ)
Ova taksa je poznata kao YQ taksa i koriste je aviokompanije kako bi preko nje naplatili sve potrebne promene do kojih dolazi usled promene tržišnih uslova. YQ taksa je u početku bila simbolična i predstavljala je “doplatu za gorivo”. Kroz ovu taksu aviokompanije naplaćuju rizik od promene cena nafte (kerozina) na tržištu, rizik od prekida saobraćaja, štrajka osoblja i sličnih okolnosti.  Visina YQ takse varira iz dana u dan i razlikuje se u zavisnost od aviokompanije i destinacije. 
 
Međunarodno osiguranje putnika
Međunarodno osiguranje putnika tokom leta propisano je međunarodnim pravilima o vazdušnom saobraćaju i obavezno je za sve putnike. Ovim osiguranjem svi putnici u avionu su osigurani da ukoliko dođe do avionske nesreće dobiju odgovarajuću finansijsku pomoć.

Sigurnosna taksa
Sigurnosna taksa predstavlja posebnu taksu koju naplaćuju aerodromi u cilju unapređenja sigurnosnih i bezbedonosnih sistema. Sigurnosna taksa je uvedena nakon avionskog terorističkog napada u New Yorku 2001. godine, nakon čega je doslo do značajnih promena bezbedonosnih sistema aerodroma. 
 
Troškovi izdavanja karte
Nekada su aviokompanije izdavale avio karte bez dodatne naplate. Međutim , danas je uveden sistem naplate usluge izdavanja avio karte, kako bi se pokrili troškovi šalterske službe. Visina ove nadoknade različita je u zavisnosti od aviokompanije ili posredničke agencije preko koje ide prodaja.  
 
Napišite komentar:

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Komentar: