+381(0) 11 / 30 30 400 svakog dana 08-21 h

Pasoška i carinska kontrola

 
Kako bi putnici na aerodromu presli na avio stranu terminala potrebno je izvršiti detaljnu proveru putnika. Ova sveoubuhvatna provera vrši se kroz pasošku i carinsku kontrolu. Svi putnici i posetioci aerodroma  koji prolaze na avio stranu terminala moraju proći kroz velike skenere. Prilikom prolaska kroz skenere od putnika se zahteva da odlože sve metalne predmete (ključeve, nakit), predmete iz džepova i sl. Sve izdvojene stvari potrebno je odložiti u plastične posude koje pokretnom trakom, zajedno sa ručnim prtljagom, prolaze kroz male skenere, dok putnik prolazi kroz veliki skener. 

Na svim aerodromima postoje dva carinska prolaza, zeleni i crveni, pri čemu prethodno putnici dobijaju obrazac koji je potrebno popuniti. Zeleni prolaz je za putnike koji ne poseduju a crveni za putnike koji poseduju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina. 

Po završetku carinske kontrole sledi pasoška kontrola. Nakon provere putnici se upućuju na čekanje u redu u zavisnosti od toga kojoj kategoriji putnika pripadaju. Na poziv službenika putnik predaje na uvid pasoš i boarding kartu, nakon čega policajac proverava identitet putnika i ispravnost dokumentacije. Podaci o putniku se šalju kompjuterski na dodatnu proveru domaćim i međunarodnim poternicama. 
 
Nakon ovih provera putnik se nalazi u pograničnoj zoni. Na samom ulasku u gate putnik mora da prođe još jednu skenersku kontrolu,  pri čemu se oduzima bilo šta što je zabranjeno unositi u avion. Po izlasku iz gejta ka aviomostu ili autobusu vrši se pregled pasoša i boarding karata.  Poslednja bezbedonosna provera sledi po ulasku putnika u avion i zauzimanju svojih mesta. Kabinsko osoblje je takođe obučeno da posmatra putnike i prijavi svaku sumnjivu pojavu kapetanu leta koji dalje preuzima neophodne mere. Ukoliko se proceni da je neko iz bilo kog razloga sumnjiv može biti izveden iz aviona i upućen na dodatne provere. 
 
Napišite komentar:

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Komentar: